Niet in het water gebruiken

Niet in het water gebruiken

Welke edelstenen of mineralen zijn niet geschikt om rechtstreeks in aanraking te komen met water?

 

Er zijn circa 40 edelstenen en mineralen welke niet geschikt om rechtstreeks met water in aanraking te komen. In de onderstaande is een groot aantal beschreven welke een negatief effect hebben op uw welzijn. Deze lijst is zeker niet volledig en waarschijnlijk zullen er meer edelstenen en mineralen zijn welke een negatief effect kunnen hebben.

 

Aluin

Aluin. Niet giftig. In het water oplosbaar kalium-alumiumsulfaat, daarom niet geschikt om in het water te leggen. 

Anglesiet

Giftig en slecht oplosbaar loodsulfaat. Voorzichtig, ook met uitwendig gebruik. Niet geschikt om in het water te leggen

Antimoniet

Voor de gezondheid schadelijke antimoonsulfide. Daarom slechts beperkt geschikt om direct in het water te leggen. Wel geschikt voor uitwendig gebruik.

Arsenopyriet

Mogelijk giftig ijzerarseniet. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Niet geschikt voor uitwendig gebruik.

Atacamiet

Mogelijk voor de gezondheid schadelijk koperchloride. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Auripigment

Giftig arseensulfide. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Azuriet

Voor de gezondheid schadelijk kopercarbonaat. Niet geschikt om direct in het water te leggen. 
Kan geen kwaad bij uitwendig gebruik.

Azuriet-malachiet

Voor de gezondheid schadelijk kopercarbonaat. Niet geschikt om direct in het water te leggen. 
Kan geen kwaad bij uitwendig gebruik.

Azuriet-pseudomalachiet 

Voor de gezondheid schadelijk kopercarbonaat en fosfaat. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Kan geen kwaad bij uitwendig gebruik.

Bunseniet

Giftig nikkeloxide. Nikkel is bovendien een veel komende allergeen. Direct huidcontact vermijden. Ongeschikt om direct in het water te leggen.

Cerusiet

Giftig loodcarbonaat. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Chalcanthiet

Giftig kopersulfaat. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Chrysopraas citroen

Mogelijk voor de gezondheid schadend nikkelmagnesiet-chalcedoonmengsel. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Cinnaber

Kwikzilversulfide is erg giftig. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Cinnaber-opaal

In het opaal zit kwikzilversulfide en is erg giftig. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Crocoiet

Giftig loodchromaat. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Cupriet

Voor de gezondheid schadelijke koperoxide. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Kan geen kwaad bij uitwendig gebruik.

Eilatsteen

Voor de gezondheid schadelijk kopermineraalmengsel. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Kan geen kwaad bij uitwendig gebruik.

Erytriet

Mogelijk giftig kobaltarsenaat. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Fluoriet

Mogelijk schadelijk voor de gezondheid. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Galeniet

Giftige loodsulfide. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Kan geen kwaad bij uitwendig gebruik.

Gaspeiet

Voor de gezondheid schadelijk magnesiumhoudend nikkelcarbonaat. Nikkel is een veel voorkomend allergeen. Vermijd huidcontact. Niet geschikt om direct in het water te leggen. 

Greenockiet

Giftig cadmiumsulfide. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Haliet

Niet giftig natriumchloride (zout. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Kan geen kwaad bij uitwendig gebruik.

IJzer-nikkelmeteoriet

Voor de gezondheid schadelijk ijzernikkellegering. Nikkel is een veel voorkomende allergeen. Direct huidcontact vermijden. Niet geschikt om in het water te leggen.

Jamesoniet

Mogelijk giftig lood-antimoonsulfide. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Kalomel

Voor de gezondheid schadelijk kwikzilverchloride. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Lopoziet

Zeer giftig kaliumchromaat. Ook via de huid schadelijk. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Niet geschikt voorwendig gebruik.

Malachiet 

Voor de gezondheid scahdelijk kopercarbonaat. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Kan geen kwaad bij uitwendig gebruik.

Milleriet

Giftig nikkeloxide. Nikkel is ook een veel voorkomend allergeen. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Niet geschikt voor uitwendig gebruik.

Olviniet

Mogelijk giftig koperarsenaat. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Proustiet 

Mogelijk giftig arseenhoudend zilversulfide. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Psilomelaan

Voor de gezondheid schadelijk mangaanoxide. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Pyromorfiet

Mogelijk giftig loodfosfaat. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Realgear

Giftig arseensulfide. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Scorodiet 

Mogelijk giftig ijzerarsenaat. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Tetraediet

Mogelijk voor de gezondheid schadelijk koper-antimoonsulfide. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Ulexiet 

Niet giftig boraan. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Valentiniet

De gezondheid schadend antimoonoxide. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Vanadeniet

Giftig loodvanadaat. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Wulfeniet

Mogelijk giftig loodmolydaat. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Voorzichtig met uitwendig gebruik.